T: 24 45 08 66 – M: info@laerlet.dk

Skal dit barn snart starte i skolen?

Jeg kan forestille mig, at I derhjemme så småt er ved at planlægge, hvad I skal lave i sommerferien, men for en del forældre – faktisk i ca. 55.000 hjem – vil der ganske kort tid efter ferien ske en stor og afgørende ændring: jeres barn skal starte i skole!

Jeg ved også med 100% sikkerhed, at du vil gøre alt for, at det bliver en tryg og god oplevelse for dit barn. Langt de fleste børn går i dag i børnehave, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan alle institutioner søger at klæde ”deres” børn bedst muligt på til at mestre overgangen.

Jeg er dog af den opfattelse, at I forældre er de allervigtigste personer, når det drejer sig om at klæde netop dit barn på til en god start på skolelivet. Og der er så mange ting, du kan gøre, men lov mig, at du ikke opfatter nedenstående liste som en tjekliste. Dit barn kan sagtens få en forrygende god skolestart uden at kunne alt på listen 😉

Ting, det vil være rigtig godt for dit barn at kunne inden skolestart:

 • deltage i lege sammen med andre børn
 • forstå kollektive beskeder – det gælder også mig!
 • hoppe – også på et ben, rulle, gribe, kaste og hinke
 • have kendskab til de mest almindelige farver og former
 • være selvhjulpen med at tage tøj på og af – knappe osv.
 • klare toiletbesøg selv
 • lytte, mens andre fortæller og læser højt
 • fortælle om ideer og ønsker til andre – både børn og voksne
 • skrive sit eget navn
 • klippe efter en streg og farve indenfor stregerne (finmotorikken)
 • tælle til 10 og forstå antal op til 10
 • kende forskel på tal og bogstaver

Listen her er sikkert ikke fuldkommen, men kan dit barn de fleste af disse ting, har du virkelig gjort noget godt for dit barn, så overgangen fra børnehaven til skolen kan ske på en tryg måde.

Noget helt andet er også, om DU er parat og har forberedt dig på at være ”skolebarnsforælder” i stedet for ”børnehaveforælder”?

I børnehaven er pædagogerne faktisk utrolig søde til at gøre opmærksom på f.eks. tøj, der mangler. Mange steder får du også at vide, om dit barn spiser op – de sørger måske for, at den overskydende mad bliver i madkassen, så du får informationen. Som ”skolebarnsforælder” må du mere sætte din lid til, hvad dit barn fortæller og så i øvrigt sørge for at følge med på skoleintra, hvis der nu skulle stå noget om lektier, ture eller andet.

Så tro mig, når I kommer til efterårsferien det første skoleår, er den virkelig velkommen – I vil sikkert være temmelig udmattede af alt det nye. Jeg ved dog også af erfaring, at man bliver noget mere afslappet ved barn nummer 2 – men det vil altid være utrolig spændende at starte både som nyt skolebarn og som ny skolebarnsforælder.

På webshoppen kan du finde inspiration. For eksempel forskellige pakketilbud eller den lidt mere udfordrende

Mh Inge